top of page

Läs mer om vår genomarbetade

VÄRDEGRUND

Som du säkert redan vet så visar forskning att pardans kan stärka hälsa på en rad sätt. Men det gäller inte all dans. Tyvärr så är det många dansare som har erfarenhet av att hälsan snarare försämrats genom dans.

Att vara dansarrangör handlar således inte bara om att erbjuda möjligheter till dans. Utan det handlar om att vi har ett stort ansvar gentemot dig som deltagare.

 

En del dansare har skadat sig rent fysiskt i dans genom exempelvis krockar, nedläggningar och fasthållningar. I kurser där man lär ut mycket avancerad teknik såsom lyft, och inte visar ett lättare alternativ, finns det en stor risk att deltagare som egentligen inte känner sig redo ändå provar och skadar sig.

 

Vi vet också att många dansare har mått psykiskt dåligt av dans. Det kan exempelvi handla om att inte känna sig välkommen, att ha blivit utsatt för olika former av trakasserier, eller att ha blivit kritiserad av ledare eller danspartner.

 

Dans som verktyg för bättre folkhälsa

 

När vi skapar dansevent är hälsa alltid i fokus när vi planerar och genomför eventen. Vi ser dansen som ett verktyg som vi kan använda för att arbeta med att förbättra folkhälsa, såväl fysisk som psykisk.

 

Vi tar utgångspunkt i mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Vi förhåller oss också till Agenda 2030. Agenda 2030 innefattar en rad globala mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

 

Vi arbetar särskilt med följande mål inom Agenda 2030:

 

Att främja utbildning och kultur för ett starkare närsamhälle

  • Genom dans främjar vi kulturlivet i samverkan med lokala aktörer. Våra event gynnar också lokalsamhället genom att stötta besöksnäringen och skapa kontakt mellan människor från olika platser.

 

Att verka för god hälsa i samhället

  • Forskning visar att dans stärker såväl psykisk som fysisk hälsa på en rad sätt. Vi anser att det är särskilt viktigt att skapa ett positivt och inkluderande sammanhang för att värna den psykiska hälsan. Vi använder en positiv danspedagogik som lyfter deltagare och får dem att utvecklas och stärkas. 

 

Att värna mänskliga rättigheter

  • Mänskliga rättigheter innebär en rad aspekter. Vi arbetar särskilt med aspekter kring rätt till social trygghet, rätt till hälsa och välbefinnande, samt rätt till skydd mot diskriminering, Vi har alltid tydliga regler och förhållningssätt för såväl deltagare som för värdar och ledare.

 

Att verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald

  • Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna i dansen, oavsett könstillhörighet eller bakgrund. Vi uppmuntrar till att alla ska känna sig trygga i att dansa olika roller och få ta plats på dansgolvet. Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier, såväl fysiska som psykiska.

 

Att medvetandegöra kunder och konsumenter

  • Genom vårt starka värdegrundsarbete vill vi öppna upp för samtal och kunskapsutveckling inom en rad olika områden inom dansvärlden.

 

Vi vill att du ska känna dig trygg

 

Så när du deltar på något av våra event vill vi att du ska kunna känna dig trygg med vetskapen om att det finns så mycket mer under ytan i vårt arbete. Och att vi alltid arbetar för din hälsa och ditt välmående.

 

Varma hälsningar

Erika

image.png
cina.png

Engagera dig

Foxveckorna är väl genomarbetade event med ambitionen att erbjuda dig en oförglömlig upplevelse. 

 

Tillsammans med alla engagerade människor runt omkring oss gör vi något unikt som stärker välmående och hälsa hos hundratals dansare.

Är du intresserad av att engagera dig?

 

Det finns gott om olika sätt du kan stödja vår verksamhet, exempelvis genom att sprida information om veckan, delta i planeringsarbete, hålla kontakt med deltagare, vara värd eller ledare under veckan och mycket annat.

Du är så varmt välkommen att hjälpa till med att sprida dansglädjen!

 

Hör gärna av dig idag och se hur du kan engagera dig och bidra! Skriv i chatten eller maila oss: info@happydance.se

Föra, följa & flexifoxa

Vi arbetar för att alla dansare ska känna sig fria i att välja dansroll, oavsett kön. Vi brinner också för FlexiFox - där vi byter roller kontinuerligt under en och samma dans utan några tydliga tecken. 

Vi arbetar också väldigt mycket med våra värdar och ledare. Värdarna är väl insatta i värdegrundsarbetet och finns på eventen för att trygga dig som deltagare. 

Ledarna får ledarutbildning som är framtagen av Erika Lundby ovh Tony Möörk. Detta för att säkerställa att vi använder liknande pedagogik och upprätthåller värdegrunden.

288411690_10159475925113292_4581803603990016580_n.jpg
bottom of page